Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)).

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з основної іноземної мови.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з другої іноземної мови та зарубіжної літератури