Викладач: Нацюк Мар’яна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта.

 Мета:

Ключові слова: