Викладач: Дацків Ольга Павлівна - доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.   Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

 Мета:

Ключові слова: