Викладач - Задорожна Ірина Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для аспірантів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

 Мета дисципліни «Актуальні проблеми методики навчання другої іноземної мови» полягає у забезпеченні методичної підготовки аспірантів до реалізації їхніх професійних функцій викладача іноземних мов (розвивально-виховної, конструктивно-планувальної, гностичної, організаторської) в умовах мультилінгвальної освіти в сучасних закладах вищої освіти, удосконаленні їх комунікативно-навчальної, мовленнєвої, мовної, лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентностей; оволодіння аспірантами сучасними знаннями щодо актуальних проблем у навчанні другої іноземної мови та опанування вміннями здійснювати дослідження в галузі методики навчання другої іноземної мови з урахуванням усіх факторів, які інтенсифікують процес оволодіння нею та перешкоджають йому.