Викладач: Задорожна Ірина Павлівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

 Мета:

Ключові слова: