Викладач - Задорожна Ірина Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для аспірантів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

 Мета:

Ключові слова: