Викладач: Курант Володимир Зіновійович - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач
:   Гладюк Микола Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:   Тулайдан Галина Миколаївна  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:   Симчак Руслан Васильович   - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:   Хоменчук Володимир Олександрович  - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Мета:

Ключові слова;