Викладач: Янкович Олександра Іванівна - доктор педагогічних наук, професор 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/330-alfavitnyi-filtr/ya/2829-yankovych-oleksandra-ivanivna
Електронний курс призначено для аспірантів

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія педагогічної науки і діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти методологічної культури, цілісної системи наукових знань про методологію наукової педагогічної діяльності, дисциплінарних та міждисциплінарних досліджень, а також низки компетентностей: методологічної, дослідницької, педагогічної, діагностичної, інформаційної, загальної та самоосвітньої.

Ключові слова: методологія, педагогічна наука, методологічні підходи, методологічні принципи, методи.