Викладач:  Строцень Богдан Степанович – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 032 Історія та археологія

  Мета:

Ключові слова: