Викладач:  Бистрицька Елла Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та релігієзнвства. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 032 Історія та археологія

 Мета: ознайомити студентів зі змістом східної політики Ватикану, яка реалізовувалася у відносинах Святого Престолу з Росією і СРСР; з’ясувати закономірності розвитку російсько-ватиканських і радянсько-ватиканських дипломатичних відносин та місце України у силовому полі цих взаємин. сформувати історичний мінімум знань про зміст і напрями східної політики Ватикану, їх вплив на систему міжнародних і міжцерковних відносин, розвиток екуменізму.

Ключові слова: російсько-ватиканські міжнародні відносини, ватиканська дипломатія, східна політика Ватикану, Святий Престол, Російська імперія, СРСР, Римо-католицька церква