Викладач:  Кліш Андрій Богданович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та релігієзнвстваНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 032 Історія та археологія

  Мета:

Ключові слова: