Викладач:  Алексієвець Леся Миколаївна  – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнвства. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)
Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 032 Історія та археологія

  Мета:

Ключові слова: