Викладач: Дацків Ольга Павлівна - доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови.   Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітньо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011, Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта.

 Мета: удосконалити методичну компетентність аспірантів:

- поглибити знання про періодизацію і основні напрями розвитку вітчизняної і зарубіжної методики навчання іноземних мов як науки;

- розвивати вміння методичного мислення і методичної рефлексії;

- розвивати творчий потенціал аспірантів.

Ключові слова: іноземні мови, метод, методика,  навчання іноземних мов, підхід, прийом, пост-методова ера.