Викладач: Горішна Надія Мирославівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ТНПУ ім. В. Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2959-horishna-nadiia-myroslavivna

Електронний курс призначений для бакалаврів  спеціальностей  "Соціальна робота" та "Менеджмент соціокультурної діяльності". 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Мета: опанування студентами знаннями і вміннями використання методу мотиваційного інтерв’ю у роботі з особами, схильними до шкідливої та ризикової поведінки з метою її зміни на нешкідливу, просоціальну. Курс передбачає формування у студентів вмінь налагодження робочих стосунків з співрозмовником, визначення готовності до змін поведінки, подолання амбівалентності та опору змінам, використання різних технік мотивації.

Ключові слова: шкідлива, ризикова, просоціальна поведінка, мотивація, техніки, стратегії мотиваційного консультування, амбівалентність, рефлекс "виправлення".