Викладач:  Скуратко Тетяна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 35 Філологія.

 Мета курсу «Літературознавство української діаспори» – ознайомлення аспірантів із творчістю письменників української діаспори; забезпечення розуміння закономірностей та особливостей розвитку української еміграційної літератури; навчити аналізувати художні твори самостійно, виходячи із сьогоднішніх здобутків літературознавства.

Ключові слова: діаспорна  література, художній дискурс, літературні організації, поетика, художнє мислення, жанр, ліричний образ, контекст, стиль, мотив.