Викладач:  Скуратко Тетяна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни  

Електронний курс призначено для аспірантів 035 Філологія.

 Мета курсу «Літературознавство української діаспори» – ознайомлення аспірантів із творчістю письменників української діаспори; забезпечення розуміння закономірностей та особливостей розвитку української еміграційної літератури; навчити аналізувати художні твори самостійно, виходячи із сьогоднішніх здобутків літературознавства.

Ключові слова: діаспорна  література, художній дискурс, літературні організації, поетика, художнє мислення, жанр, ліричний образ, контекст, стиль, мотив.