Ботаніка / проф. Барна М.М., доц. Герц Н.В., доц. Мацюк О.Б.


Викладач: Барна Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор 

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/299-alfavitnyi-filtr/b/2748-barna-mykola-mykolaiovych 

Викладач: Герц Наталія Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2754-herts-n-v


Викладач: Мацюк Оксана Богданівна, кандидат біологічних наук, доцент 
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/315-alfavitnyi-filtr/m/3001-matsiuk-oksana-bohdanivna

Електронний курс "Ботаніка" призначений для студентів 1 курсу спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія  та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).  Належить до нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки.

Метою курсу є сформувати у студентів глибокі та міцні знання про анатомічну будову рослин, їх морфологію, походження та класифікацію, ввести поняття про вегетативне та безстатеве розмноження і статеве відтворення.

Ключові слова: ботаніка, анатомія рослин, морфологія рослин, росзмноження рослин, флора України.