Викладач: Микола Миколайович Барна - доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач: Наталія Володимирівна Герц  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач: Мацюк Оксана Богданівна  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології.  Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної  підготовки. Належить до нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки.

Обов'язкова дисципліна професійного спрямування

Електронний курс "Ботаніка" призначений для студентів 1 курсу заочної фори навчання спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія  та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).  Належить до нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки.

Метою курсу є сформувати у студентів глибокі та міцні знання про анатомічну будову рослин, їх морфологію, походження та класифікацію, ввести поняття про вегетативне та безстатеве розмноження і статеве відтворення.

Ключові слова: ботаніка, анатомія рослин, морфологія рослин, росзмноження рослин, флора України.