Викладач - Задорожна Ірина Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач: Клименко Анатолій Олегович – кандидат
педагогічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/2977-klymenko-anatolii-olehovych
Електронний курс призначено для аспірантів усіх спеціальностей

 Мета:

Дисципліна “Академічне і професійно орієнтоване спілкування англійською мовою” спрямована на формування в аспірантів професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності, яка забезпечує здатність ефективного спілкування в типових ситуаціях академічного та професійного спілкування здобувачів. Основою для формування цільової компетентності є знання, мовленнєві навички та вміння, що відповідають рівню В2+ за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Завдання курсу полягає у вдосконаленні й подальшому розвиткові здобутих знань, навичок і вмінь з англійської мови  для ведення науково-дослідної діяльності та .  соціокультурних і соціолінгвістичних знань, навичок і умінь, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. 

Ключові слова: