Викладач -  Маркович Марія Йосипівна  - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Викладач -  Маркович Марія Йосипівна  - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова:


Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова: