Викладач: Данилевич Марія Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/304-alfavitnyi-filtr/dd/3217-danylevych-mariia-mykolaivna
Електронний курс призначено для аспірантів

 

Мета:

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з особливостями розвитку української літератури в умовах пограниччя і середовища різних культур, досвіду різних історичних та етнічних регіонів. Головним завданням курсу є засвоєння основних концепцій регіональної літератури, її теоретичних і практичних проблем, поглиблення знань з історії розвитку та сучасного стану, оволодіння термінологією з наукового напряму, розкриття закономірностей розвитку літератури Тернопільщини від найдавніших часів до сучасності.

Ключові слова:національна і регіональна література, літературний ландшафт,література Галичини,галицька література