Викладач:  Калаур Світлана Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами __ курсу бакалаврату спеціальності 231 Соціальна робота.

Обов'язкова дисципліна професійного спрямування

Мета навчальної дисципліни – Формування у студентів теоретичних уявлень про майбутню професію, про соціальну сферу, об’єкт і предмет дослідження соціальної роботи та основні категорії, розкриття специфіки соціальної діяльності та її гуманістичної спрямованості.

Ключові слова: професія, соціальна сфера, соціальна політика, соціальний працівник, соціальна робота, функції і обов’язки соціального працівника, спеціалізації соціального працівника, принципи та етичні аспекти професійної діяльності, система служб соціальної роботи