Захист квіткових, декоративних і лікарських рослин /  доц. Герц Н.В.

Викладач: Герц Наталія Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент 

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/301-alfavitnyi-filtr/h/2754-herts-n-v

Електронний навчальний курс призначений для студентів (IV рік, VIII семестр (на основі повної загальної середньої освіти), II рік, IV семестр (на основі ОКР молодшого спеціаліста з терміном навчання 2 роки і 10 місяців), II рік, IV семестр (на основі ОКР молодшого спеціаліста з терміном навчання 1 рік і 10 місяців)) освітньої програми «Захист і карантин рослин», спеціальності 202 Захист і карантин рослин, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. 


Метою навчального курсу є формування у студентів міцних знань та умінь захисту квіткових, декоративних, сільськогосподарських та лікарських культур від хвороб та шкідників за допомогою різних засобів і методів захисту, що дозволить забезпечити належне спостереження за фітосанітарною ситуацією, вирощування стійких до хвороб сортів, збереження природних корисних компонентів агроценозів, збір та надійне збереження лікарської сировини та урожаю.

Ключові слова: захист та кантин рослин, хвороби рослин, шкідники рослин, стійкі сорти рослин, агроценоз.