Викладач: Горішна Надія Мирославівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота.

Мета: здобуття системи знань щодо виникнення, становлення і розвитку соціальної роботи як самостійної галузі наукового знання та професійного виду діяльності, концепцій і технологій соціальної роботи.

Ключові слова: соціальна робота, соціальний працівник, професіоналізація, соціальна допомога, соціальна опіка, соціальне забезпечення.