Викладач:  Олена Спольська - асистент кафедри  музикознваства та методики музичного мистецтва.

 Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-4 курси першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво

Навчальна програма «Історія Музики» побудована відповідно концепції навчального процесу вищої школи та є однією з важливіших дисциплін музично-теоретичного циклу, яка має велике значення для підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Вузівський курс «Історія музики» передбачає широкий історичний та культурологічний підхід до явищ, що вивчаються; його предметом є процес розвитку зарубіжної та української музичної культури.

Курс історії музики пов`язаний з аналізом стильових та жанрових особливостей композиторської творчості, цілеспрямованим аналізом мелодики, гармонії, структурної особливості творів, що входять до програми. Вивчення творчості композиторів різних історичних епох повинно допомогти студентам у використанні своїх знань та навичок не тільки у курсі «Історія музики», але й при вивченні інших музично-теоретичних дисциплін, таких як «Теорія музики», «Аналіз музичних творів». «Гармонія», «Музичний інструмент».

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія зарубіжної та української музики зі стародавніх часів до сьогодення. Музичне мистецтво розглядається в контексті поліпредметності її складових, зокрема таких категоріальних понять як художній образ, художня картина світу, музична творчість, музичний напрям, музичний стиль тощо.

мета курсу – «Історія музики» - вивчення найкращих зразків музичної культури людства, розширення кругозору, поглиблення фахової підготовки майбутнього вчителя музики, систематизація та узагальнення знань з музичного мистецтва. Курс вивчається в історичній послідовності виникнення і розвитку музичного мистецтва, що повинно дати студентам уявлення про епоху, відтворення її особливостей у творчості композиторів, значущих явищ музичної культури епохи.

        Завдання курсу:

  • сприяти накопиченню у студентів знань про еволюцію стилів музичного мистецтва зарубіжної та української культури;
  • сприяти здатності до естетичного сприйняття та розуміння сутності музичного образу, творів різних музичних стилів, жанрів, епох;
  • готувати студентів до музично-педагогічної діяльності;
  • виховувати художньо-естетичний смак та формувати систему духовних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва.