Викладач: Главацька Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді).

Мета: засвоєння теоретичних знань щодо особливостей функціонування соціальних інститутів та інституалізації соціальних організацій.

Ключові слова: інституалізація, соціальні інститути, соціальна організація, соціального управління, соціальні спільності.