Викладач: Шмигер Галина Петрівна  - кандидат біологічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчанняНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу загальної підготовки 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки), 014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література), 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

 Мета: Дисципліна ««Цифрові технології в освіті та науці: тренінг-курс»» спрямована на формування та розвиток в магістрантів системи компетентностей у галузі застосування цифрових технологій в навчально-дослідній, управлінській та освітній діяльностях, системи знань і вмінь для забезпечення їх професійної діяльності, зокрема про сучасні цифрові технології та цифрові комунікації, сучасні веб-ресурси, Smart-технології та можливості їх використання при створені практико-орієнтованих проєктів. Важливою складовою курсу є формування вміння критичного мислення, інтерактивного спілкування, співробітництва й обміну даними для організації та виконання колективної роботи профільного спрямування з використанням цифрових технологій, розуміння цифрової трансформації як переосмислення підходу до функціонування освітніх закладів

Ключові слова: сучасні цифрові технології, цифрові комунікації, сучасні веб-ресурси, Smart-технології, практико-орієнтовані проєкти