Викладач: Сергій Ігорович Задворнийкандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму.

Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/308-alfavitnyi-filtr/z/3029-zadvornyi-serhii-ihorovych.

Електронний курс призначено для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр"  освітньо-професійної програми "Туризм" за спеціальністю 242 Туризм

Обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки 

Мета:  навчальний курс покликаний сформувати здатність оперувати спеціальними знаннями з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин на основі вивчення закономірностей взаємодії національних економік та міжнародних економічних організацій у сферах міжнародного обміну товарами, руху факторів виробництва та формування міжнародної економічної політики держав в сучасних умовах глобалізації; аналізувати основні форми міжнародних економічних відносин та їх вплив на сферу туризму (міжнародну торгівлю, міжнародний рух капіталів, валютно-фінансові та кредитні відносини, науково-технологічний обмін, міжнародну міграцію робочої сили тощо), сучасні форми активізації міжнародних економічних відносин (вільні економічні зони, транснаціональні корпорації); здатність визначати роль і місце України, регіону в системі міжнародних економічних зв’язків, перспективи участі країни в світогосподарських зв’язках.

Ключові слова: економіка, торгівля, виробництво, інтеграція, глобалізація, фінанси, корпорація.