Метою практики є формування навичок діагностичної та корекційної роботи з особами різних вікових та соціальних категорій, апробація набутих знань та умінь, використання у професійній діяльності методів і засобів психокорекційної роботи.

 Завдання:

−               Навчитися діагностувати та проводити аналіз психодіагностичних досліджень.

−               Опанувати способи різнобічного вивчення особистісних проблем з метою їх розв’язання

−               Набувати вміння розробки психокорекційних програм.

−               Добирати конкретні психокорекційні вправи з метою корекції виявлених порушень.

−               Використовувати різні методи і види психокорекції в залежності від проблем клієнта.

−               Аналізувати динаміку психокорекційного процесу.

−               Оцінювати ефективність психокорекційних заходів.

−               Створювати наочно-роздатковий матеріал для проведення занять.

−               Підбирати матеріал для просвітницьких та профілактичних бесід.

−               Навчитися організовувати та проводити просвітницькі та профілактичні бесіди для дошкільників, учнів молодшого шкільного віку, підлітків, старшокласників, батьків та вчителів.