Викладач: Главацька Ольга Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом).

Метою викладання навчальної дисципліни «Лідерство та управління в недержавних організаціях» є вивчення наукових підходів та теорій лідерства і управління в недержавних організаціях.

Ключові слова: лідер, лідерство, управління, організація, професійна діяльність, команда.