Викладач: Юрій Павлович Франко - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.


Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

  Мета: Мета вивчення дисципліни – теоретично та практично засвоїти основні принципи, умови, вимоги, способи та засоби використання технологій дистанційного навчання для розробки і впровадження дистанційних навчальних курсів.

Ключові слова: дистанційне навчання, система управління навчанням LCM MOODLE, Google Meet, Zoom, BigBlueButton, Google Docs, Google Classroom, JamBoard, Padlet, Web-CD-технології.