Викладач: Крижановська Маргарита Анатоліївна - кандидат сільськогосподарських наук наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)014.06 Середня освіта (Хімія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 202 Захист і карантин рослин.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки), 202 Захист і карантин рослин.

Мета:

Ключові слова: