Викладач: Крижановська Маргарита Анатоліївна - кандидат сільськогосподарських наук наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 1202 Захист і карантин рослин.

Мета:

Ключові слова: