Викладач:   Ярослава Володимирівна Топорівська  - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики  музичного мистецтва, керівник хору. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 026 Сценічне мистецтво.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 026 Сценічне мистецтво.

Мета:

Ключові слова: