Викладач:   Барановський Віталій Сергійович  - кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач:   Симчак Руслан Васильович   - кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальностей: 014.06 Середня освіта (Хімія). 

Мета:

Ключові слова: