Викладач: Барна Ірина Миколаївна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Викладач:  Стецько Надія Петрівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія.


Мета: навчальної дисципліни у межах змістового модуля  «Методи аналізу і контролю природного середовища» полягає в оволодінні студентами теоретичними та методичними засадами екологічного аналізу якості природного середовища та з’ясуванні принципів функціонування системи контролю природного середовища; набутті навиків характеристики, оцінювання та аналізу забруднень навколишнього природного середовища господарськими об’єктами; вдосконаленні системи знань у контексті стратегії сталого розвитку.

Ключові слова: навколишнє середовище, природне середовище, екологічний аналіз, екологічний контроль, пробовідбір