Курс «Теорія музики» займає важливе значення у комплексній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва: стимулює творчий потенціал особистості; сприяє підвищенню культури слухання, виконання та сприйняття музики. Дисципліна включає модулі: «Сольфеджіо», «Гармонія», «Аналіз музичних творів», «Поліфонія» завданнями яких є виховання у майбутніх фахівців почуття ладу, метроритму, музичної пам’яті, слуху; опанування основ гармонії та навичками гармонізації; забезпечення професійної готовності до здійснення цілісного аналізу музичних творів, їх будови та устрою, засобів вираження художнього змісту; використання «поліфонічного» бачення музичного цілого.