Викладач:  Оксана Андріївна Гиса - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Електронний курс призначено для 1 курсу магістратури спеціальності "Музичне мистецтво"

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Навчальна дисципліна «Історія музичного виконавства» базується на теорії і практиці професійного розвитку музиканта, що забезпечує процес мистецької освіти магістрів, формує їх професійний розвиток, що є необхідним для майбутньої музичної творчої самореалізації та музично-педагогічної майстерності. На сучасному етапі особливої актуальності набуває теоретичне вивчення та осмислення історії музичного виконавства. Предмет навчальної дисципліни: основні етапи розвитку світового та українського музичного виконавства; творча діяльність провідних виконавців сучасності.

Ключові словамузика, виконавець, музично-виконавська діяльність, виконавська майстерність, інтерпретація, творчість.