Викладач:  Наталія Іванівна Флінта - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

 242 Туризм

Мета навчальної дисципліни «Анімаційні послуги в туризмі» у системі підготовки фахівця туристської галузі – підготовка спеціалістів до рівня, за якого вони здатні оволодіти методами вивчення дозвіллєвої складової туристської сфери, і розробляти, виходячи з цього, стратегії розвитку анімаційних послуг підприємств, які виробляють або продають туристські послуги.

Ключові слова: анімаційні послуги, дозвілля, відпочинок, вільний час, рекреація, азартно-розважальна індустрія, гра.