Викладач:  Наталія Іванівна Флінта - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

242 Туризм 

Мета:  вивчити основи технології розміщення та гостинності в туристичній сфері, засвоїти класифікаційні підходи до закладів розміщення, розглянути технологічні процеси, цикли та операції основних технологічних процесів виробництва та споживання готельних послуг, виявити сучасні принципи оформлення інтер’єру та екстер’єру готелів, розглянути основи готельного маркетингу.

Ключові слова: готельне господарство, готель, гостинність, стандарт, гість, сфера обслуговування