Викладач:  Наталія Іванівна Флінта - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів 2 курсу бакалаврату, 2 семестр

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки для спеціальності 014 Середня освіта (Географія), 

 Метою даного курсу є засвоєння студентами основних понять і ключових питань сучасного управління, формування попиту на товари і послуги та ефективне забезпечення ними споживачів; формування у студентів сучасного управлінського мислення; знайомство з сучасними теоріями управління та формування пропозиції; вироблення навиків наукового аналізу управлінських та фінансових проблем; вивчення методів управління організацією і виробітку навиків їх застосування.

Ключові слова