Викладач:  Наталія Іванівна Флінта - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3-4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

 242 Туризм 

Мета: 

навчальної дисципліни «Маркетинг» є формування системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу індустрії гостинності, набуття практичних навичок щодо просування туристичного продукту на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективності діяльності підприємств туристичної сфери.

Ключові слова: маркетинг, маркетингове середовище, туристичний ринок, сегментація, маркетингові комунікації, реклама, стимулювання збуту, конкуренція, туристичний продукт, споживачі