Викладач: Черній Людмила Віталіївна – кандидат педагогічних наук, викладач.

Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка: Черній Л. В.

Навчальна дисципліна "Іноземна мова" належить до циклу загальної підготовки (нормативні загальні дисципліни).

Електронний курс призначено для студентів І-ІІ курсу першого рівня вищої освіти (бакалаврат).

Метою вивчення навчальної дисципліни “Іноземна мова” (англійська) є поетапне формування загальних та професійно-орієнтованих знань, умінь та навичок іншомовної комунікативної компетентності у здобувачів для забезпечення їх ефективного спілкування в побутовому та професійному середовищі на рівні В1/B1+ згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також формування навичок на вмінь автономного навчання. 

Ключові слова: іноземна мова, англійська мова, інженерно-педагогічний факультет