Викладач:  Оксана Андріївна Гиса - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Електронний курс призначено для 1 курсу магістратури спеціальності "Музичне мистецтво"

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія музичного виконавства» є формування в майбутніх викладачів музики культурологічного уявлення про музичне виконавство як форму музичної діяльності у зв’язку з діяльністю композитора і слухача, комплексу навичок художньо-естетичного аналізу музично-виконавських стилів; ознайомлення з естетичними, педагогічними та виконавськими принципами світових й національних шкіл та окремих видатних музикантів; висвітлення основних стильових етапів розвитку музичного виконавства різних жанрів; набуття музично-історичних, культурологічних знань розвитку музичного мистецтва у різні історичні періоди.

Ключові слова: музика, виконавець, музично-виконавська діяльність, виконавська майстерність, інтерпретація, творчість.