Викладач:     - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики  музичного мистецтва, керівник хору. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 026 Сценічне мистецтво.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво.

Мета:

Ключові слова: