Викладач: Сокотов Юрій Вікторович - асистент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Дизайн інформаційно-освітнього середовища), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура), 241 Готельно-ресторанна справа

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Дизайн інформаційно-освітнього середовища), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології, фізична культура), 241 Готельно-ресторанна справа

Мета курсу:  формування у студентів творчого підходу і системи спеціальних знань  при розробці нових дизайнерсько-технічних рішень об′єктів ресторанного господарства.

Ключові слова: дизайн, інтерєр, фронтальна перспектива.оптична корекція, інтерїрний скетчинг, розгортка стіни. програма PRO100.