Викладач:    - кандидат педагогічних наукдоцент кафедри  образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
  Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  022 Дизайн (Дизайн середовища), 022 Дизайн (Графічний дизайн), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Мета:

Ключові слова: