Викладач:  Длугопольський Олександр Володимирович  – доктор економічних наук, професор кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
 

Вибіркова дисципліна циклу загальної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу другого (магістерського) рівня підготовки історичного факультету

Мета 

 Ключові слова