Мета  курсу  –  дати  студентам  комплексне  уявлення  про  навчання образотворчому мистецтву учнів молодшого шкільного віку.

Курс  спрямований  на  формування  у  студентів  теоретичних  знань  та  практичних навичок, готовності їх використання у процесі художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку учнів молодшого шкільного віку засобами образотворчого мистецтва. 

Завдання курсу:

–     знайомство з  змістом програмових завдань  та календарно-тематичних планів з образотворчої діяльності у 1-4 класах ЗОШ;  

– набуття досвіду самостійної розробки занять з образотворчого мистецтва  у 1-4 класах ЗОШ; 

– оволодіння практичними вміннями та навичками з образотворчої діяльності  у 1-4 класах ЗОШ.  

Фахові компетентності:

Здатність до формування у дітей 1-4 класів ЗОШ уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (фарби, графічні матеріали, пластичні матеріали тощо).

ФК-14. Здатність до формування у дітей 1-4 класів ЗОШ досвіду самостійної творчої діяльності у різних видах мистецтва образотворче.

3. Результати навчання

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 – сучасні програми навчання, в тому числі і НУШ;

 – принципи побудови програм;

 – методи і прийоми навчання молодших школярів образотворчій діяльності; 

– програмні вимоги до видів образотворчої діяльності; 

– типи і види занять з навчання образотворчій діяльності;

 – гігієнічні та естетичні вимоги до проведення занять; 

– завдання, зміст і методику навчання молодших школярів образотворчому мистецтву;

 – вимоги до планування та реалізації занять з образотворчого мистецтва.

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

– використовувати програмні вимоги до різних видів образотворчій діяльності в умовах шкільної практики;

 – організовувати навчально-виховний процес;

 – володіти різноманітними техніками в галузі малюнка, ліплення, аплікації; 

– обирати матеріали та техніки відповідно до вікових особливостей дітей;

 – використовувати традиційні та інноваційні форми навчання; 

– розробляти та реалізовувати заняття, враховуючи вікові особливості ;

– поєднувати різні методи та прийоми в педагогічному процесі.