Викладач: Хохлова Лариса Григорівна  - кандидат фізико-математичних наук, доцент. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/324-alfavitnyi-filtr/kh/3343-khokhlova-larysa-hryhorivna

Курс призначений для бакалаврів

Мета навчального курсу оволодіння теорією диференціальних і інтегральних рівнянь, а також методами їх розв'язання для побудови математичних моделей фізичних процесів. Важливою складовою курсу є вироблення навичок використовувати отримані знання для розв’язування конкретних задач фізичного змісту

Ключові слова: диференціальні рівняння, інтегральні рівняння, крайові задачі