Викладач:  Стецько Надія Петрівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 101 Екологія.

Мета:

Ключові слова: