Курс "Загальна психологія" має мету сформувати понятійний апарат з психології, ознайомити з основними проявами психічної діяльності людини: психічними процесами, психічними станами і психічними властивостями. Зміст курсу складають такі поняття: психологія, психіка, свідомість, несвідоме, метод, діяльність, спілкування, особистість, психологія міжособистісних взаємин, увага, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, емоції і почуття, воля, темперамент, характер, здібності.