Викладач:  Мосійчук Олег Петрович - народний артист України, доцент кафедри театрального мистецтва
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки факультету мистецтв 

026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво), 026 Сценічне мистецтво (Режисура івент-проєктів)

 Мета:

Ключові слова: